Aan de slag met Mechatronica met Fontys!Mechatronica en Fontys

Het onderwijs binnen het HBO is aan het veranderen. Het streven is om studenten meer te laten werken aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven waarbij de student zelf zijn leertraject bepaalt. Echter is het soms voor het onderwijs lastig om de juiste opdrachten te vinden bij de bedrijven. Welk bedrijf heeft voldoende tijd en hoe brengen we de juiste mensen met elkaar in contact?

Mechatronica van Fontys Venlo en Meet the Youngsters slaan daarom graag de handen ineen om te gaan werken aan een samenwerkingsverband dat voor elke partij interessant is, bevredigende resultaten geeft en vooral ook toekomstbestendig is. Het doel is dat de belasting van medewerkers in verhouding staat tot de geleverde prestatie vanuit de studenten en Fontys. Daarom willen we een zo groot mogelijke pool van bedrijven  organiseren om te voorkomen dat we dreigen terug te moeten terugvallen op een te kleine groep.

Wat is concreet het idee?

Per semester halen we een deelgroep uit de pool die wordt betrokken bij het onderwijs:

In de vorm van projecten waar studenten aan werken (begeleiding vanuit het bedrijf variërend van 0 tot een x-aantal uren per week). De complexiteit van de projecten varieert per studiejaar en moet betrekking hebben op het oplossen van een technisch probleem, inclusief het opleveren van een proof-of-concept.

Bedrijfsbezoeken/excursies, oefen-interviews voor studenten, gastlessen, etc.

Iedereen die mee wil doen wordt benaderd via email en kan via de websites van Fontys Venlo en Meet the Youngsters aangeven of hij of zij actief mee gaat doen in een bepaald semester. Die personen benaderen wij dan actief voor de verdere uitwerking.

Heeft u interesse om dit mee op te zetten? Stuur dan een mail naar Meet the Youngsters (info@meettheyoungsters.nl of jos@meettheyoungsters.nl ) of Fontys Venlo / Ruud den Bekker (docent mechatronica, r.denbekker@fontys.nl)