PRIVACY STATEMENT Meet The Youngsters

Wie zijn we?

Meet The Youngsters is een online platform waar scholieren, studenten en recent afgestudeerden in contact worden gebracht met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Meet the Youngsters biedt zowel jongeren als werkgevers de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Enerzijds worden studenten geholpen met het zoeken naar carrièremogelijkheden en anderzijds krijgen bedrijven de kans om te groeien in hun employer branding. Middels een persoonlijk profiel op het platform worden studenten en bedrijven op basis van studie, interesses en vaardigheden aan elkaar gekoppeld. Indien er een match is ontstaan kunnen zowel de jongeren als de bedrijven starten met een gesprek. Bij deze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens. Meet The Youngsters is een merk van Meet The Talents B.V.

Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon:         +31 6 83 42 06 65
 • e-mail:            info@meettheyoungsters.nl
 • website:          www.meettheyoungsters.be
 • postadres:      Boschstraat 21, 6211 AS Maastricht

Waarom dit statement?

Wij dragen de verantwoordelijkheid om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij dienen we te voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, over de doelen voor de verwerking, met wie we de gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Indien er na het lezen van dit document nog vragen zijn, kun je contact opnemen met ons via info@meettheyoungsters.nl.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

Actief verstrekte gegevens (dit zijn gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt):

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • geboortedatum, leeftijd, geslacht;
 • opleidingsgegevens;
 • interesses;
 • carrièregegevens;
 • emailadressen.

Passief verstrekte gegevens (dit zijn gegevens die je verstrekt zonder dat je je daar bewust van bent). Wanneer je bijvoorbeeld onze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals:

 • het IP-adres van jouw computer;
 • het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • de internet browser waarmee je surft;
 • de internetpagina’s die je hebt bezocht.
 1. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken de actief verstrekte persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze organisatie:

 • Je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomsten en/of om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
 • Daarnaast gebruikt Meet The Youngsters jouw gegevens om specifiek op jou gerichte bedrijven, stages, vacatures, activiteiten & events, traineeships en bijbanen te kunnen tonen, interessante informatie te delen en om je te informeren over huidige en toekomstige producten, diensten en events.

Passief verstrekte persoonsgegevens worden verzameld via het plaatsen van cookies* op de website. We doen dit voor de volgende doeleinden:

 • Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;
 • Om meer op jou gerichte informatie op onze websites te plaatsen;
 • Voor het verzenden van gerichte communicatie;
 • Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

* Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.

 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en/of om jou de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren;
 • De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.

Na een termijn van vijf jaar inactiviteit van je account of profiel ontvang je van Meet the Youngsters een bericht. Je wordt voor de keuze gesteld om je account of je profiel te verwijderen, maar je kunt er ook voor kiezen om actief te blijven op het platform van Meet the Youngsters. In deze termijn verwachten we dat we je op weg hebben kunnen helpen met de eerste stappen in jouw carrière, maar ook hierna blijven we je natuurlijk graag ondersteunen middels het platform en kun je actief blijven.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via info@meettheyoungsters.nl;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy-statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien van toepassing worden de door jou verstrekte gegevens gedeeld met aan jou gelinkte bedrijven. Meet The Youngsters publiceert gegevens die je in jouw account of profiel hebt opgenomen op de website www.meettheyoungsters.nl. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de aan jouw profiel gelinkte bedrijven, organisaties, studenten of medewerkers. Ook de informatie die je zelf op de website plaatst, is toegankelijk voor bezoekers. In sommige gevallen kun je via de website doorklikken naar websites van derden. Meet The Youngsters  is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Meet The Youngsters niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 1. Wijzigingen van het Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds de meest actuele versie.

 1. Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@meettheyoungsters.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Datum: 18 oktober 2021